Wallbox:

Intelligent
laddning!

Beställningsportalen för återförsäljare

Det behövs en inloggning för att se återförsäljarpriserna på beställningsportalen.
Användarnamn och lösenord distribueras till alla som har återförsäljaravtal med oss.

Grönt avdrag

Från och med 1 januari 2021 kan du erbjuda dine kunder skattereduktion för kostnaden för arbeteoch material när du installerar grön teknik.